SLIK BLIR FREMTIDENS REGNSKAPSBYRÅ

Ved hjelp av automatisering og robotisering går utviklingen raskt hos Nordens største regnskapsbyrå, Accountor. For kundene betyr det mer aktiv rådgivning fra regnskapsføreren - og mer effektiv produksjon.


– Kundene vil få en mer proaktiv regnskapsfører som gir råd om fremtidige økonomiske utfordringer og muligheter. Dessuten vil automatisering gjøre at de opplever mindre avvik i produksjonen enn tidligere. Det sier Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Accountor, som har 70 kontorer i Norge og er Nordens største selskap innen regnskaps- og rådgivningstjenester.

Størrelsen på selskapet gjør at de er til stede over hele landet, og alltid har en nærhet til kunden. Samtidig har Accountor ressursene til å løfte produksjonen inn i fremtiden. Regnskapsbransjen endrer seg, og den endrer seg fort. Automatisering og robotisering kommer for fullt, og det tjener kundene på.

– Kundene opplever selvbetjeningstjenester som effektive og hensiktsmessige, og de regnskapsbyråene som ikke leverer det, blir hengende etter, sier Accountor-sjefen.

Tett dialog med kunder
I løpet av det nærmeste året omorganiserer Accountor seg til to enheter. En som utøver kundebehandling, og en som driver produksjon. Kundeenheten vil spesialisere seg på individuell rådgivning.

– I dag har de fleste regnskapsførere et sett med kunder som de behandler fullt og helt. De kommuniserer, produserer og gjør alt. Nå samler vi de som trives med å drive kundebehandling, og gjør dem ordentlig gode på det. Vi satser på tett kundedialog, og i større grad gi løpende råd til kundene, om alt fra skatt eller investeringer til kjøp av selskap og omfattende økonomisk analyse, forteller Kirksæter. Produksjonsenheten til Accountor vil ha betydelig fokus på å standardisere og automatisere prosessene slik at programvaren utnyttes optimalt.

– Deler av produksjonen vil digitaliseres og utføres ved hjelp av programvare, roboter og kunstig intelligens. Når programvaren gjør jobben vil kvaliteten øke, fordi menneskelige feil unngås, sier Kirksæter.

Ny kompetanse
Noen vil kanskje bekymre seg for at denne utviklingen betyr slutten på regnskapsførere, og at algoritmer skal ta over jobben deres. Slik blir det ikke.

– Bransjen har en årlig vekst på tre-fire prosent, og er i stadig endring. Vi trenger både den utadvendte regnskapsføreren som liker å diskutere fag med kunder, og den teknologinteresserte som også kan parametersette roboter og programvare på en god måte. Etter hvert som brukergrensesnittet utvikles, vil det være bruk for en annen type kompetanse. Det er et spennende utgangspunkt for en ny generasjon regnskapsførere, sier Kirksæter.

ACCOUNTOR

Nordens største selskap innen regnskap- og rådgivingstjenester.

Hjelper like gjerne store kunder som mindre selskap.

Har kontorer i Norge, Danmark, Finland, Nederland, Russland, Sverige og Ukraina.

Har over 70 kontorer i Norge, med over 600 medarbeidere totalt.

Har strenge retningslinjer når det gjelder å motvirke smøring, korrupsjon og hvitvasking av penger, blant annet overholdelse av EUs direktiv om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

www.accountor.no

Øivind Kirksæter, administrerende direktør i Accountor.